Geschiedenis mavo 3

mavo 3

1. De industriele samenleving in Nederland

 • 1.1 Nederland industrialiseert
 • 1.2 Een modern land
 • 1.3 Arbeiders en fabrikanten
 • 1.4 Crisis en bloei
 • 1.5 De postindustriële samenleving
 •  LessonUp van het hele hoofdstuk 

2. Sociale zekerheid en verzorgingsstaat

3. Nederland en Indonesië

 • 3.1 Handelen in Oost-Azie
 • 3.2 De kolonie Nederlands-Indie
 • 3.3 Indonesisch nationalisme
 • 3.4 Japanse bezetting en dekolonisatie
 • 3.5 De koloniale erfenis

4. De Tweede Wereldoorlog

 • 4.1 Europa in oorlog
 • 4.2 Oorlog in Azie
 • 4.3 Leven onder terreur
 • 4.4 Nederland bezet

5. De Koude Oorlog

 • 5.1 Van bondgenoten naar vijanden
 • 5.2 Twee manieren van leven
 • 5.3 Bijna een atoomoorlog
 • 5.4 Koude Oorlog ver weg en dichtbij
 • 5.5 Het einde van de Koude Oorlog

6. Cultuur en mentaliteit na 1945

 • 6.1 Een verzuild land
 • 6.2 Ontzuiling en secularisatie
 • 6.3 Jongeren laten van zich horen
 • 6.4 Vrouwen eisen gelijke behandeling
 • 6.5 Een multiculturele samenleving

7. Het Midden-Oosten

 • 7.1 Islamistische rijken
 • 7.2 Onafhankelijke Arabische staten
 • 7.3 Israël en de Palestijnse kwestie
 • 7.4 De politieke islam