Geschiedenis mavo 4

Geschiedeniswerkplaats 4 vmbo-kgt

Hoofdstuk 1: Nederland van 1848 tot 1914

 • 1.1 De Nederlandse staatsinrichting nu
 •  1.2 De grondwet van 1848
 •  1.3 Liberalen, conservatieven en confessionelen
 •  1.4 Socialisten en feministen
 •  Begrippenlijst en jaartallen van H1

Hoofdstuk 2: Europa in de jaren 1914 – 1939

Hoofdstuk 3: Nederland in de jaren 1914-1939

Hoofdstuk 4: De Tweede Wereldoorlog

Hoofdstuk 5: De wereld na 1945

 • 5.1 Dekolonisatie en Koude Oorlog
 •  5.2 Van atoomwedloop tot val van de muur
 •  5.3 Na de Koude Oorlog

Hoofdstuk 6: Nederland na 1945

 •  6.1 Indie verloren, geen rampspoed geboren
 •  6.2 Veranderingen vanaf de jaren zestig
 •  6.3 Nederland vanaf de jaren tachtig
 •  6.4 Nederland en Europa
 • Begrippenlijst en jaartallen van H6