Learning Portal klas 1

Tijdvak 1

Introductie geschiedenis

Jagers en boeren

  • Jagen en verzamelen;
  • Otzi;
  • De eerste boeren en landbouwsamenleving.

Eerste steden

Advertenties