Learning Portal klas 1

Geschiedenis

tijdvak1

Tijdvak 1

Introductie geschiedenis

Jagers en boeren

Eerste steden

tijdvak2

Tijdvak 2

De Grieken

 • Griekse democratie;
 • Griekse cultuur en godsdienst;
 • Griekse wetenschap.

De Romeinen

 • Ontstaan en uitbreiding Romeins Rijk
 • Rome
 • Germanen en Romeinen

Christendom

 • Ontstaan en verspreiding van het christendom;
 • Val van het West-Romeinse rijk

tijdvak3

Tijdvak 3

De agrarische samenleving

 • Het hofstelsel;
 • De standensamenleving.

Verspreiding

 • Ontstaan van kloosters;
 • Missionarissen.

Karel de Grote en het leenstelsel

 • Karel de Grote;
 • Feodalisme.

Ontstaan en verspreiding van de islam

 • Ontstaan van de islam;
 • Verspreiding van de islam.

tijdvak4