Learning Portal – klas 3

Geschiedenis

tijdvak 8

Tijdvak 8

De wereld verandert

  • Industriële revolutie;
  • Industriële revolutie, werk- en leefomstandigheden.
  • Industriële revolutie; sociale verschillen.

Verzorgingsstaat

tijdvak9

Tijdvak 9