Europa en de nieuwe wereld

Het eerste gedeelte van je examen bevat vragen over staatsinrichting, daarna gaan de vragen over het historisch overzicht vanaf 1900. We nemen per onderdeel alles nog eens door wat je op het examen moet weten.

Staatkundige kaart van Europa – Koude Oorlog

Nederland na de Tweede Wereldoorlog

Machtsverhouding Verenigde Staten en de Sovjet-Unie

Gebeurtenissen die je moet kennen voor je examen

 • Bouw Berlijnse Muur – 1961
 • Cubacrisis – 1962
 • Wapenwedloop
 • Val van de Berlijnse Muur – 1989

Europese samenwerking

 • EGKS
 • EEG

Internationale samenwerking

 • Verenigde Naties
 • Veiligheidsraad

Belangrijke jaartallen Koude Oorlog

 • 1961
 • 1962
 • 1989

Belangrijke historische personen

 • Stalin
 • Kennedy
 • Chroetsjov
 • Reagan
 • Gorbatsjov