Opdracht Napoleon

bronnenopdracht napoleon

In deze opdracht staan drie geschreven bronnen van Napoleon. Na het bestuderen van de bronnen, maken de leerlingen de bijbehorende vragen.

Lees verder