Opdracht Napoleon

bronnenopdracht napoleon

In deze opdracht staan drie geschreven bronnen van Napoleon. Na het bestuderen van de bronnen, maken de leerlingen de bijbehorende vragen.

Bron 1 :

Napoleon Bonaparte, aan het begin van de Italiaanse veldtocht, 27 Maart 1796. Napoleon was in 1796 generaal van het Franse leger dat in Italië tegen de Oostenrijkers vocht.

 Soldaten! Gij hebt in veertien dagen zes overwinningen bevochten, 21 vaandels, 50 kanonnen, verschillende vestingen en het rijkste gedeelte van Piemont veroverd; gij hebt 15.000 gevangenen gemaakt en meer dan 10 000 man gedood en verwond.

Gij hebt veldslagen gewonnen zonder kanonnen, gij zijt rivieren overgegaan zonder bruggen, hebt inspannende marsen afgelegd zonder schoenen, gebivakkeerd zonder brandewijn en vaak zonder brood. Alleen de soldaten der vrijheid waren in staat, dat te verduren, wat gij verduurd hebt. Soldaten, daarvoor dank ik U.

In het begin van de veldtocht had gij niets, nu zijt gij overvloedig van alles voorzien. Gij hebt de vijand talrijke magazijnen ontnomen, het belegeringsmaterieel en de veldartillerie zijn aangekomen. Soldaten! Het vaderland heeft een recht, grote dingen van U te verwachten! Zult gij aan die verwachtingen voldoen?

Vrienden! Ik beloof U die verovering. Maar van te voren moet gij mij één ding beloven te zullen doen: de volkeren eren, die gij bevrijdt, de verschrikkelijke plunderingen na te laten, die enige door onze vijanden opgestookte nietsnutten begaan hebben. Door deze belofte niet gestand te doen zou gij niet de bevrijders, maar de pijnigers der volken zijn; de eer van Frankrijk zou U dan moeten verloochenen.

Volken van Italië, het Franse leger komt, om Uw boeien te verbreken. Het Franse volk is de vriend aller volken. Stelt vertrouwen in ons; Uw eigendom, Uw godsdienst, Uw zeden zullen gerespecteerd worden! Wij voeren oorlog als grootmoedige vijanden, en slechts tegen de tirannen die onderdrukken.

 

Bron 2:

Geschreven door Napoleon, rond 1815 – 1820 – St. Helena

Soldaten! Gij zijt naakt, slecht gekleed. De regering is U veel schuldig, geven kan zij U niets. Uw geduld, de moed die U betoont te midden van deze rotsen, zijn bewonderenswaardig; maar zij brengen U geen roem, geen glans straalt op U terug. Ik wil U tot de vruchtbaarste vlakten der wereld voeren. Rijke provinciën, grote steden zullen in Uw macht zijn, daar zult U eer, roem en rijkdommen vinden. Soldaten van het Italiaanse leger, zult U het aan moed of uithoudingsvermogen laten mankeren?

Bron 3:

Keizer Napoleon Bonaparte van Frankrijk, Brief aan zijn broer Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, 30 Maart 1807.

 Ik ontving een brief, waaraan ik geen geloof wil hechten; zo ongewoon schijnt zij mij. Men verzekert mij, dat u in uw Staten de adel met zijn titels en privileges weer hersteld heeft. Hoe is het mogelijk, dat u zo weinig onderscheidingsvermogen bezit, niet aan te voelen, dat niets noodlottiger was voor u, uw volk, Frankrijk en mij? Hoe kon u als Franse Prins uw eerste eed breken, die u verplicht, de gelijkheid tussen uw volken te handhaven? Ik kan en wil dit bericht niet geloven.

 U doet dus afstand van de Franse troon, want een meinedige, die de Natie van het goede berooft, en dat vijftien jaar strijd, zweet en inspanning ten spijt, is de troon onwaardig. Ik heb het recht mij bijzonder bezwaard te voelen, want sedert lang doorkruist u al mijn plannen. Mijn gezant heeft overigens het bevel, u beslist te verklaren, dat hij, wanneer u op deze maatregel niet terugkomt, bevel heeft Holland te verlaten. Ik breek dan met u. U bent een ondankbare broeder.

 Geef per bron antwoord op de volgende vragen:

  1. In welke tijd is de bron gemaakt?
  2. Wat weet je over de geschiedenis van die tijd? Welke gebeurtenissen vonden er toen plaats?
  3. Hoe betrouwbaar is de bron?

Vragen bron 1

    1. Wat moeten de soldaten doen volgens Napoleon?
    2. Waarom wil hij dat?
  • Napoleon zegt: “Soldaten! Het vaderland heeft een recht, grote dingen van U te verwachten! Zult gij aan die verwachtingen voldoen?” Wat bedoelt Napoleon daar mee?

 

Vragen bron 2

  • Napoleon schrijft: “de moed die U betoont te midden van deze rotsen, zijn bewonderenswaardig” Wat is bewonderenswaardig en wat bedoelt Napoleon daarmee?

 

Vragen bron 3

  • Waarom vind Napoleon zijn broer een “ondankbare broeder”?

Download

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.