Dag van de Grondwet: 28 maart

Grondwet

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dat ook, is niet toegestaan.

Op 28 maart was het de dag van de Grondwet. Een goed moment om eens een dagje naar Den Haag te gaan! ProDemos heeft een route gemaakt door Den Haag waarbij de Grondwet centraal staat, het Grondwetpad. Deze route kon gelopen worden onder leiding van een gids. Speciaal voor deze gelegenheid gaf Minister Plasterk ook één van de deze rondleidingen. Lees verder

1813 – 1815 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Aankomst van Willem 1 op het strand in Scheveningen.  Door Johannes Jacobus  Mesker 1843-1890.

Aankomst van Willem 1 op het strand in Scheveningen. Door Johannes Jacobus Mesker 1843-1890.

“Ons gemeene Vaderland is gered: De oude tyden zullen weldra herleeven.”

Vanaf 30 november 2013 t/m 2015 vieren wij het 200 jaar bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.

Op 30 november 2013 is het precies 200 jaar geleden dat Willem Frederik (later Koning Willem 1) aan kwam op het strand in Scheveningen. Zijn vader was stadhouder Willem V, hij was in 1795 tijdens de Bataafse Revolutie (zie artikel: Franse Revolutie) gevlucht naar Engeland. In die periode hadden de Fransen de macht. Nadat Napoleon in Leipzig in 1813 verloren had, moest er een nieuw bestuur komen.De oude stadhouder Willem V was al overleden, daarom werd zijn zoon Willem Frederik gevraagd terug te komen naar Nederland.

De Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden werden samengevoegd, zo zouden ze sterker zijn tegen de Fransen. In 1815 werd Nederland een Constitutionele Monarchie, een Koninkrijk met een grondwet (constitutie).