De Eerste Wereldoorlog

Het eerste gedeelte van je examen bevat vragen over staatsinrichting, daarna gaan de vragen over het historisch overzicht vanaf 1900. We nemen per onderdeel alles nog eens door wat je op het examen moet weten.

Staatkundige kaart van Europa – periode Eerste Wereldoorlog

Oorzaken Eerste Wereldoorlog

 • Militarisme
 • Nationalisme
 • Industrialisatie
 • Moderne wapens
 • Bondgenootschappen

Aanleiding Eerste Wereldoorlog

 • Moord op kroonprins Frans Ferdinand in Sarajevo 

Verloop Eerste Wereldoorlog

 • Enthousiasme aan het begin van de oorlog.
 • Von Schlieffenplan
 • Loopgravenoorlog in Noord-Frankrijk en België

Kenmerken Eerste Wereldoorlog

 • Moderne wapens. 
 • Veel slachtoffers (vooral soldaten)
 • Propaganda 
 • Censuur
 • Totale Oorlog
 • Gevolgen dagelijks leven. 

Afloop Eerste Wereldoorlog

 • Wapenstilstand

Bondgenootschappen

 • Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Turkse rijk
 • Geallieerden: Frankrijk, Groot-Brittanië, Rusland (tot 1917) en de VS (vanaf 1917)

Onbeperkte duikbotenoorlog

 • Vanaf 1917

Belangrijke jaartallen die je moet kennen bij dit onderdeel op het examen

 • 1914 – 1918: Eerste Wereldoorlog
 • 1914: aanslag op Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand
 • 1917: Russische Revolutie
 • 1917: Pacificatie (einde van de schoolstrijd. Openbare en bijzondere scholen kregen nu evenveel geld)
 • 1917: Grondwet ( algemeen kiesrecht: actief en passief kiesrecht voor mannen. Vrouwen alleen nog passief kiesrecht, pas vanaf 1919 actief vrouwen kiesrecht)
 • 1918: Mislukte revolutiepoging van Troelstra (‘Vergissing van Troelstra’)

Belangrijke personen die je moet kennen bij dit onderdeel op het examen

 • Frans Ferdinand
 • Gavrilo Princip
 • Pieter Jelles Troelstra

Downloads