Flipping the Classroom met Screencast-O-Matic

Flipping the Classroom

Met het gratis programma Screencast-O-Matic is het voor iedereen mogelijk om een instructievideo op te nemen. In het onderwijs wordt steeds vaker gebruikt gemaakt van instructievideo’s. Instructie is niet meer plaatsgebonden, het hoeft niet meer plaats te vinden in het lokaal. Hoe kun je zelf gemakkelijk een instructievideo maken? Lees verder